konwencja muzyki

Warszawa -

[alt] Instytut muzyki i tańca


Podsumowania

Prezentujemy Państwu podsumowania poszczególnych paneli dyskusyjnych, które odbywały się podczas drugiego dnia I Konwencji Muzyki Polskiej.

Artysta-wykonawca. Znaki zapytania - moderator: Arkadiusz Kubica

Artystyczna muzyka popularna - moderator: Marek Kościkiewicz

Kompozytor w świecie współczesnym - moderator: Rafał Augustyn

Kultura muzyczna w Polsce - moderator: Andrzej Kosowski

Muzyka alternatywna - obecna i potencjalna rola w polskim życiu muzycznym - moderator: Antoni Beksiak

Muzyka dawna - przeszłość dla przyszłości - moderator: Jacek Urbaniak

Muzyka jazzowa - moderatorzy: Marek Dusza, Włodek Pawlik

Muzyka polska w dobie ekspansji Internetu - moderator: Maciej Zieliński

Muzyka tradycyjna – potencjał i wyzwania - moderator: Janusz Prusinowski

Muzyka w teatrze i filmie - moderatorzy: Bartek Gliniak, Maciej Zieliński

Muzykologia i krytyka muzyczna - moderator: Małgorzata Janicka-Słysz

Nowoczesny model instytucji muzycznej - moderator: Grażyna Szymborska

Obecność muzyki polskiej w mediach - moderator: Mieczysław Kominek

Profesjonalna i powszechna edukacja muzyczna wobec nowych wyzwań - moderatorzy: Andrzej Rakowski, Andrzej Białkowski