konwencja muzyki

Warszawa -

[alt] Instytut muzyki i tańca


Zakończyła się I Konwencja Muzyki Polskiej

I Konwencja Muzyki Polskiej odbywała się w dniach 9-11 maja 2011. W zgodnej opinii przybyłych gości została uznana za wydarzenie ogromnej wagi dla całego środowiska muzycznego, duży sukces organizacyjny i bezprecedensową okazję do spotkania i poznania się przedstawicieli najodleglejszych stylów i gatunków muzycznych.

W uroczystości otwarcia Konwencji uczestniczył Jacek Weksler, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Każdy z zarejestrowanych uczestników Konwencji otrzymał egzemplarz specjalnie przygotowanego 368-stronicowego „Raportu o stanie muzyki polskiej”. Raport zaprezentowany został pierwszego dnia Konwencji przez autorów i koordynatorów. Dokument jest także dostępny bezpłatnie jako plik pdf w zakładce materiały i zakładce programy Instytutu Muzyki i Tańca.

Podczas trwania Konwencji odnotowaliśmy niespełna 3000 odwiedzin strony www.konwencjamuzyki.pl (w tym ponad 1500 niepowtarzalnych użytkowników), transmisji internetowej z pierwszego i trzeciego dnia Konwencji wysłuchało prawie 300 internautów.

Drugiego dnia odbyło się 15 paneli tematycznych (szczegółowy program). Prowadzili je moderatorzy, którzy przygotowywali wypowiedzi wstępne, a później animowali dyskusję. Podczas debaty plenarnej trzeciego dnia moderatorzy przedstawili wnioski i postulaty sformułowane przez uczestników paneli. Będą one dostępne do pobrania na stronie Konwencji po 30 maja.

Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja plenarna z udziałem wszystkich gości. Zamknięcia Konwencji dokonał Zenon Butkiewicz, Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informujemy, że w dalszym ciągu funkcjonują dwa adresy mailowe: raport@imit.org.pl oraz konwencja@konwencjamuzyki.pl, na które mogą Państwo przesyłać wszelkie uwagi dotyczące Konwencji, a także Raportu o stanie muzyki polskiej. Termin nadsyłania uwag: 30 maja 2011 roku.

Liczymy na Państwa współpracę.

Fotorelacja z Konwencji