konwencja muzyki

Warszawa -

[alt] Instytut muzyki i tańca


Rejestracja na I Konwencję Muzyki Polskiej

Zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w I Konwencji Muzyki Polskiej. W celu potwierdzenia obecności należy wypełnić formularz rejestracyjny w zakładce rejestracja.