konwencja muzyki

Warszawa -

[alt] Instytut muzyki i tańca


Zapraszamy na I Konwencję Muzyki Polskiej

Odpowiedzmy na pytania o muzykę w życiu społecznym: ile jej jest, ile jej być powinno, w jaki sposób przeprowadzić konieczne zmiany? Podejmijmy wspólnie działania na rzecz wypracowania i osiągnięcia właściwego cywilizacyjnego modelu obecności muzyki i artystycznej dźwiękowości w naszym życiu i otoczeniu.

Uczestnictwo w Konwencji jest bezpłatne. Prosimy o rejestrację uczestnictwa na naszej stronie internetowej. Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma bezpłatnie komplet materiałów z Konwencji, a w szczególności wydanie Raportu o stanie muzyki polskiej.

Serdecznie zapraszamy!