konwencja muzyki

Warszawa -

[alt] Instytut muzyki i tańca


Grażyna Szymborska

Grażyna Szymborska

Dyrektor naczelna Filharmonii Śląskiej od 2001 r. ,informatyk z wykształcenia - absolwentka Wydz. Elektroniki Politechniki Gdańskiej.
W pracy wykorzystuje doświadczenie zawodowe (informatyczne, dydaktyka na Uniwersytecie Śląskim, zarządzanie na zasadach kontraktu menedżerskiego) oraz te zdobyte w społecznym zarządzaniu kulturą. Przez 12 lat (1990-2002) była radną Rady Miejskiej w Katowicach, kierując jej komisjami kultury, edukacji i sportu. Dzięki niej wybudowano w dzielnicy nowoczesną szkołę, oddano i wyremontowano wiele obiektów oświaty, kultury i sportu, wydano pierwszą monografię Katowic. Przez wiele lat społecznie działała w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Były radiowiec Studenckiej Agencji Radiowej Politechniki Gdańskiej, była też członkiem założycielem: Towarzystwa Zachęty Kultury, Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych, Stowarzyszenia „Proscaenographia” i Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii Śląskiej, którego jest prezesem.
Ukończone studia podyplomowe na Wydz. Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - zarządzanie kulturą uzupełniły wiedzę i doświadczenia radnej i dyrektora. W Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. J. Ziętka ukończyła też studia z zarządzania nieruchomościami, a po wymaganej praktyce - uzyskała licencję.
Chętnie i z dużym zaangażowaniem podejmuje trudne i ambitne wyzwania. Wyprowadziła Filharmonię z finansowej zapaści. Z rozmachem zrealizowała dwa ostatnie – VII w 2003 i VIII w 2007 – Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów im. G. Fitelberga, według jej koncepcji realizowane są już przygotowania do kolejnego - IX w 2012 r. W obchody 60-lecia Filharmonii włączyła wydanie pierwszej w historii albumowej monografii tej instytucji, wydaje płyty z nagraniami śląskich filharmoników.
Jej starania o unijne środki na poprawę stanu technicznego zabytkowego budynku Filharmonii Śląskiej i budowy organów, zakończone sukcesem - roboty trwają od września 2010 i zakończą się w połowie 2012 r., zaś filharmonicy pracy nie przerwali, koncertują w innym zaadaptowanym dla orkiestry miejscu.
Jest odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 2005 roku oraz Złotą Odznaką Zasłużony dla województwa śląskiego w 2000 r.

paneliści