konwencja muzyki

Warszawa -

[alt] Instytut muzyki i tańca


Joanna Grotkowska

Joanna Grotkowska

Dziennikarka i krytyk muzyczny, studiowała muzykologię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom w 1990. Od tego roku rozpoczęła pracę w Polskim Towarzystwie Muzyki Współczesnej organizując Międzynarodowe Kursy dla Młodych Kompozytorów w Kazimierzu Dolnym, cykle koncertów muzyki nowej — w Sali Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. W 1991 roku objęła stanowisko dyrektora biura Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Pracowała przy organizacji festiwalu Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej „Światowe Dni Muzyki” — Warszawa 1992.
Od 18 lat związana jest z Programem 2 Polskiego Radia, początkowo jako asystentka dyrektora do spraw kontaktów z Europejską Unią Nadawców (EBU), od 1994 r. jako dziennikarka Redakcji Muzyki Współczesnej. Zrealizowała kilkaset autorskich audycji, a także kilkadziesiąt transmisji koncertów. Współpracowała przy organizacji radiowych koncertów w Studiu Koncertowym Polskiego Radia (w tym słynnego koncertu „Hommage a Witold Lutosławski“ podczas Warszawskiej Jesieni, 1994). W 2007 roku rozpoczęła współpracę z Fundacją Polskiej Rady Muzycznej, organizując coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej Ad Libitum, Konkurs Wykonawczy Utworów Witolda Lutosławskiego dla dzieci i młodzieży, realizując projekty zmierzające do poprawy stanu powszechnej edukacji muzycznej w Polsce.
Publikowała w Ruchu Muzycznym i magazynie Glissando, pisała teksty programowe i krytyczne do publikacji festiwalowych (Warszawska Jesień, Sacrum Profanum, Rozdroże, Chopin i jego Europa).

paneliści